+/-

Državni zapisi RS

“Tržište novca” a.d. Beograd omogućava svojim klijentima da investiraju raspoloživi kapital u Državne zapise Republike Srbije koji se emituju na rok od 3, 6 ili 12 meseci. Investirajući u ovu vrstu hartija od vrednosti moguće je ostvariti prilično visoke stope prinosa.

Postupak trgovanja odvija se na periodičnim aukcijama saglasno unapred određenom kalendaru trgovanja preko trgovačke platforme Trezora Minitsrastva finansija Republike Srbije.

Klijent koji želi da investira u državne zapise treba da uradi sledeće:

  • Da zaključi Ugovor o posredovanju sa “Tržište novca” a.d. Beograd i da pri tome brokeru ispostavi Nalog kupovine u kojem definiše diskontnu stopu na zapise sa kojom želi da konkuriše uz obavezan dokaz o obezbeđenju novčanih sredstava za kupovinu hartija od vrednosti
  • Nakon obavljene kupovine, klijentu se preknjižavaju kupljeni Državni zapisi na vlasnički račun hartija od vrednosti, koji mu je otvorio broker, u skladu sa zakonskim pravilima i rokovima saldiranja

Na dan dospeća zapisa, klijentu se isplaćuje pun nominalni iznos kupljenih državnih zapisa.

Naši prijatelji

TRŽIŠTE NOVCA A.D.
Vojvode Milenka 40, Beograd, 011/3613-958