+/-

Prodaja obveznica

Obveznice Republike Srbije možete prodati na Beogradskoj berzi i to jedino preko člana Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Procedura prodaje obveznica na Beogradskoj berzi obuhvata:

  • Potpisivanje Ugovora o otvaranju i vođenju vlasničkog računa hartija od vrednosti
  • Potpisivanje Ugovora o posredovanju sa brokerom
  • Otvaranje namenskog deviznog račun za prodaju obveznica kod banke, člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
  • Proveru stanja na vlasničkom računu hartija od vrednosti klijenta (ukoliko se obveznice nalaze na vlasničkom računu harija od vrednosti otvorenom kod Banke)
  • Potpisivanje naloga za prodaju u kome se definišu svi bitni elementi (ISIN i CFI oznaka hartije, količina, cena, rok trajanja i dr.)

Rok za saldiranje zaključene transakcije je tri radna dana kada se obveznice prenose sa vlasničkog računa hartija od vrednosti lica koje je prodalo obveznice na vlasnički račun kupca, a novac se ulaćuje na njegov namenski račun za prodaju obveznice u iznosu umanjenom za sve provizije.
Nakon realizacije naloga broker dostavlja klijentu potvrdu o prodaji obveznica.

Troškovi trgovanja obveznicama

  • Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti: 300,00 dinara
  • Provizija brokera: 1% od tržišne vrednosti zaključene transakcije
  • Provizija Beogradske berze: 0,0833% od tržišne vrednosti zaključene transakcije a maksimalno 2.500 RSD
  • Provizija Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti: 0,1% od tržišne vrednosti zaključene transakcije
  • Provizija Banke

Naši prijatelji

TRŽIŠTE NOVCA A.D.
Vojvode Milenka 40, Beograd, 011/3613-958