+/-

Opšti uslovi

Nerezidentna lica mogu trgovati hartijama od vrednosti na Beogradskoj berzi i to isključivo preko člana Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Postupak trgovanja je identičan kao i za domaće investitore.
Međutim, da bi lice nerezident otvorio vlasnički račun hartija od vrednosti mora imati dodeljen poreski identifikacioni broj - PIB.
PIB se dobija od strane Poreske uprave podnošenjem:

  • Zahteva za dodelu PIB-a
  • Kopije identifikacionog dokumenta (kopija pasoša za fizička lica ili kopija izvoda iz registra privrednih subjekata matične zemlje nerezidenta za pravna lica)

Nakon dobijanja PIB-a nerezident može potpisati ugovore sa brokerom i trgovati na berzi.

Naši prijatelji

TRŽIŠTE NOVCA A.D.
Vojvode Milenka 40, Beograd, 011/3613-958