+/-

Kupovina obveznica

Obveznice Republike Srbije možete kupiti na Beogradskoj berzi i to jedino preko člana Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Procedura kupovine obveznica na Beogradskoj berzi obuhvata:

  • Potpisivanje Ugovora o otvaranju i vođenju vlasničkog računa hartija od vrednosti,
  • Potpisivanje Ugovora o posredovanju sa brokerom,
  • Otvaranje namenskog deviznog račun za kupovinu obveznica kod banke, člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i uplata novčanih sredstava na taj račun,
  • Dostavljanje potvrde o stanju na namenskom deviznom računu za kupovinu obveznica brokeru i potpisivanje naloga kupovine u kome se definišu svi bitni elementi (ISIN i CFI oznaka hartije, količina, cena, rok trajanja i dr.)

Rok za saldiranje zaključene transakcije je tri radna dana kada se obveznice prenose na vlasnički račun hartija od vrednosti lica koje je kupilo obveznice, a novac sa njegovog namenskog računa za kupovinu, u iznosu uvećanom za sve provizije, isplaćuje na obračunski račun Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Nakon realizacije naloga broker dostavlja klijentu potvrdu o kupovini obveznica.

Naši prijatelji

TRŽIŠTE NOVCA A.D.
Vojvode Milenka 40, Beograd, 011/3613-958